Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení XI

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. Nápady na zápočtové programy, pro zájemce. Obecně by měl být zápočtový program easy-to-use, tedy připravený na spuštění, v případě, že bude obsahovat více souborů, měl by být zabalený atd. Součástí by mělo být také README.
  • Převodník titulků - měl by zvládat formáty alespoň srt, sub a umět posunout čas.
  • Klon bc - program, který umí zpracovat artimetické výrazy a nějaká základní práce s proměnnými.
  • Databáze - práce s textovými soubory, umožňuje evidenci něčeho a základní operace
  • TODO manažer a kalendář
  • Cron-like deamon - má soubor, ze kterého čte, registruje si joby a ty periodicky vykonává
  • Zkrášlovače kódu
  • Textové hry
  • Síťové hry, jednoduchý server
  • Vaše nápady

 3. Vytvořte skript, který bere argument přepínače -n -d -p. -n by měl být integer, -d znak. Pokud je zadáno -p, skript vypíše své zbývající parametry oddělené oddělovačem d.
 4. Napište skript, který očekává tři parametry, soubor, číslo n a znak c. Skript provede cyklický posun doleva řádek podle položek oddělených znakem c s krokem n.
 5. Napište skript, který bude stahovat stránky z dané adresy, hledat odkazy a následovat je; přitom shromažďuje informace. Dostane-li přepínač -m, jsou to emaily, -p telefonní čísla a ukládá je do souboru zadaného přepínačem -f. Skript může běžet nekonečně dlouho, případně ho zabijete ctrl+c.