Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení II

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. vytvořte adresář a v něm soubor obsahující vaše jméno
 3. prohlédněte si obsah souboru /etc/passwd
 4. vytvořte shellový skript, který podle počtu svých parametrů vypíše hlášku nebo ne.
  • wc -l /etc/passwd ( wc -w; wc -m)
 5. vypište prvních deset řádek souboru /etc/group. Ve výpisu nahraďte dvojtečky pomlčkami.
  • head -n 10 /etc/group | tr ":" "-"
 6. vypište posledních 5 přihlášení do systému
  • last | head -n 5
 7. spočítejte počet řádků, slov a znaků souboru /etc/passwd
  • wc -l /etc/passwd ( wc -w; wc -m)

Dnešní témata

Přehled:

Úkol 2 (2 body): Napište skript, který bere jako parametr jméno souboru. Pokud soubor neexistuje, skript skončí chybou. Pokud existuje, spočítá počet řádků. Pokud je počet řádků menší než 10, obsah souboru se vypíše. V opačném případě se vypíše hláška.