Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení III

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. vytvořte soubor, který bude spustitelný pouze jeho vlastníkem
  • touch soubor; chmod u+x soubor
 3. vytvořte adresář, do kterého se nebude moci podívat nikdo jiný než vy
 4. -
  • mkdir mydir; chmod o-xr,g-xr mydir
 5. zkuste zařídit, aby takové byly všechny vytvářené adresáře (umask)
 6. vypište prvních deset řádek souboru /etc/group. Ve výpisu nahraďte dvojtečky pomlčkami.
  • head -n 10 /etc/group | tr ":" "-"
 7. vypište posledních 5 přihlášení do systému
  • last | head -n 5
 8. spočítejte počet řádků, slov a znaků souboru /etc/passwd
  • wc -l /etc/passwd ( wc -w; wc -m)
 9. napište skript, který pro zadaný adresář zjistí, zda je prázdný, a vypíše počet souborů. Pro test prázdnosti zkuste vymyslet více řešení.
 10. -
  • pocet=`ls $1 | wc -l`; echo $pocet
  • all="$1/*"; [ ! -z $all ] && ...
 11. Vypište všechny uživatele systému a jejich UID
  • cat /etc/passwd

Dnešní témata

Úkol 3 (2 body): Vytvořte skript, který dostane jako parametry jméno souboru a řetězec. Pokud soubor obsahuje hledaný řetězec, vypíše všechny výskyty a jejich počet. Jinak nám nějak rozumně sdělí chybu. Můžete předpokládat, že výskyty jsou pouze jeden na řádek (zkuste i bez tohoto předpokladu).

Řešení (jeden výskyt na řádek):
  • #!/bin/bash
   tmp=/tmp/radky
   grep $2 $1 > $tmp || ( echo "soubor neexistuje!" && exit 1)
   pocet_radku=$(wc -l < radky)
   [ $pocet_radku -eq 0 ] && echo 'nenalezeno' && exit 2
   echo "Nalezeno $pocet_radku radku"
   cat $tmp
   rm $tmp