Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení IV

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. grep - vypište záznamy všech uživatelů v systému, kteří se nacházejí v /etc/passwd na řádcích 10 - 20 a jejich jméno obsahuje písmeno 'e'
  • head -n 20 /etc/passwd | tail -n 10 | grep e
 3. Spočítejte řádky zadaného souboru bez použití wc
  • i=0
   while read line; do
   i=$(( i + 1 ))
   done < file
   echo $i
 4. Vytvořte skript, který překopíruje soubory .txt z jednoho adresáře do druhého. Zkopírované soubory však budou mít koncovku .cp
  • for file in ${dir1}/*.txt; do
   base=$(basename ${file})
   cp ${file} ${dir2}/${base%.*}.cp done

Dnešní témata

Úkol 4 (3 body): Vytvořte skript, který pro zadaný soubor a oddělovač provede následující:
Nejprve projde všechny řádky souboru a ověří, jestli všechny mají stejný počet polí (sloupců) vzhledem k oddělovači.
Poté vytvoří n souborů, kde n je onen počet polí. Soubory se budou jmenovat ${puvodniJmeno}.k , kde k je 1 .. n, a budou obsahovat příslušný sloupec.

  • #! /bin/bash
   file=$1
   delimiter=$2
   > counts
   lastn=""
   cat $file | while read line; do
   n=`echo $line | grep -o $delimiter | tr -d "\n"`
   [ -z $lastn ] || [ "${n}" == "$lastn" ] || exit 1
   lastn=$n
   echo ${#lastn} > counts
   done || exit 1
   for (( i=1; i<= $(cat counts); i++ )); do
   cat $file | cut -d $delimiter -f $i > ${file##*/}.$i
   done