Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení V

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. vypište "obsah proměnné $jmeno je: blabla", kde blabla je opravdu obsah proměnné. Nepoužívejte zpětná lomítka.
  • jmeno=blabla
   echo 'obsah promenne $jmeno je'$jmeno
 3. vypište ze souboru /etc/passwd pouze jména uživatelů
  • cat /etc/passwd | cut -d: -f1
 4. Vytvořte skript, který vezme jméno souboru a zkontroluje, zda má koncovku .sh. Použijte příkaz case.
  • filename=$1
   case $filename in
   *.sh) echo "YES"
   ;;
   *) echo "NO"
   ;;
   esac
 5. Vytvořte soubor obsahující seznam souborů v nějakém (neprázdném) adresáři a příslušné počty řádků. Poté tento soubor seřaďte podle tohoto počtu.
  • dir=$1
   > tmp
   for file in $dir/*; do
   [ -d $file ] && continue
   wc -l $file >> tmp
   done
   sort -t' ' -k1n -o list.sorted < tmp
   rm tmp
 6. pomocí paste vypište řádky souboru očíslované
  • file=$1
   count=$(wc -l < $file)
   seq 1 $count > numbers
   paste -t ' ' numbers $file > $file.numbered
 7. Stáhněte si soubor a seřaďte jej podle prvních 4 sloupců vzestupně, jen druhý sloupec sestupně.
  • wget https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data
   sort -t, -n -k1,1 -k2,2r -k3,3 -k4,4

Dnešní témata

Úkol 5 (3 body):
V zadaném souboru spočítejte počet výskytů samohlásek na každé řádce.
Poté soubor seřaďte podle počtu těchto výskytů.
V případě shody rozhoduje délka řetězců a případně lexikografické uspořádání.
Poznámky:
Ve výsledném souboru mají být řádky jako v původním, žádná čísla ani znaky navíc.
Skript musí jít spustit a vydat správný výsledek.
Pošlete prosím jako přílohu.

  • > tmp
   cat $1 | while read line; do
   vowels=$(grep -Eo "[aeiouy]" <<< $line)
   len=${#line}
   vowels=${#vowels}
   echo "${vowels}:${len}:${line}" >> tmp
   done
   sort -t: -k1n -k2n -k3 -o tmp < tmp
   cut -d: -f3- > tmp < $1.sorted