Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení VI

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. Stáhněte si http://norvig.com/big.txt
 3. Spočítejte ve staženém souboru počet výskytů výrazu bez použití grepu.
  • >count
   while read line; do
   for word in $line; do
   [[ $word =~ .*$expr.* ]] && echo 1 >> count
   done
   done < file
   wc -l < count
 4. Vypište ze souboru všechna slova skládající se pouze ze samohlásek.
  • while read line; do
   for word in $line; do
   [[ $word =~ ^[aeiouyAEIOUY]+$ ]] && echo $word
   done
   done < file
 5. Najděte výskyty řetězce začínajícího libovolným počtem "a" následovaným znakem "b"
  • grep -Eo "(\W|\s|^)a*b"
 6. Najděte v souboru všechny letopočty mezi lety 1820 - 1870.
  • grep -Eo "18([2-7]0|[2-6][0-9])"
 7. Napište příkaz, který vypíše všechny soubory nebo adresáře, které mají ve jménu podřetězec 'bin' v podstromu aktuálního adresáře.
 8. Napište příkaz, který vypíše počet všech adresářů v podstromu /etc.
 9. Vypište všechny symbolické linky z adresáře /etc, nezahrnujte celý podstrom, jen to, co je přímo v adresáři /etc.
 10. Z podstromu adresáře /usr/bin vypište soubory, na které ukazují alespoň tři hardlinky.
 11. V podstromu adresáře /tmp najděte všechny soubory, které jsou větší než sto kilobyte a jsou čitelné pro všechny.
 12. V podstromu adresáře /usr/include najděte soubory, které jsou v podstromu adresářů v hloubce alespoň 2 a nejvýš 3.
 13. V adresáři /etc najděte soubory, které jsou novější než /etc/passwd.
 14. V podstromu adresáře /bin najděte soubory, které vlastní root a jsou spustitelné jen pro vlastníka a členy skupiny, nikoli pro ostatní.
 15. V adresáři /etc najděte soubory, které patří skupině stunnel a pro každý vypište dlouhé informace pomocí ls -l.
 16. Vypište dlouhý výpis adresářů obsažených v $PATH, lépe řečeno dlouhé informace o nich, ne jejich obsah.
 17. Rozdělte soubor /etc/passwd na části po pěti řádcích a potom tyto části poskládejte v opačném pořadí do jiného souboru, (to jest nejprve jde posledních pět řádků v pořadí jako v /etc/passwd, potom předposledních pět atd.)
 18. Zjistěte, ve kterých adresářích uložených v proměnné $PATH se vyskytuje program awk.

Dnešní témata

a) (1 bod) Napište regulární výraz, který namatchuje platnou URL adresu (zjednodušeně), tj.: "proto://domain.name.com/what-ever/so/on/4/file.php" Pozor, nestačí použít \w

  • \w+://(\w+\.)*\w+\.\w{2,4}((/(\w|[~-])+)*(/\w+\.\w+))?
b) (2 body) Vytvořte skript, který dostane soubor, oddělovač a zbylé parametry jsou čísla, která udávají pořadí polí. Počet polí je předem neznámý. Soubor přepište tak, aby v něm byla pole seřazená podle permutace na vstupu.

  • file=$1
   sep=$2
   shift 2
   substitution=
   regex=
   while [ $# -gt 1 ];do
   substitution="$substitution\\$1$sep"
   regex="$regex([^$sep]*)$sep"
   shift
   done
   regex="$regex(.*)'
   substitution="$substitution\\$1"
   cat $soubor | sed "s/$regex/$substitution/"