Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení VIII

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. Zpracujte výpis ls -l tak, že před symlinky přidáte LINK-->, jinak vypisujete pouze názvy souborů
 3. Vypište všechny symbolické linky z adresáře /etc, nezahrnujte celý podstrom, jen to, co je přímo v adresáři /etc.
 4. Vypište názvy souborů, které se nacházejí /usr/bin i v /bin.
  • ls /usr/bin | sort > /tmp/usr_bin
   ls /bin | sort | comm -12 - /tmp/usr_bin
   rm /tmp/usr_bin
 5. Na začátky lichých řádek souboru /etc/passwd vložte znak „l“, na začátky sudých řádek vložte znak „s“.
  • sed 's/^/l/;n;s/^/s/' < /etc/passwd
  Vypište řádky souboru v obráceném pořadí.
  • nl /etc/passwd | sed -n 'G;$p;h'
 6. Otevřete si v edu nějaký soubor (kopii /etc/passwd), vypište všechny řádky obsahující čísla, nahraďte všechny dvojtečky pomlčkami a uložte.
  • ed <<END
   g/[0-9]/
   s/:/-/g
   w
 7. Pomocí edu oeditujte kopii /etc/passwd, tak, že sudé řádky přidáte za liché, oddělené zavináčem. Tj výsledný soubor bude mít polovinu řádků.

Dnešní témata

Úkol 8(2 + 1 body):
Vytvořte skript, který jako parametry vezme: jméno adresáře a velikost souboru v bytech (=limit).
Poté projde soubory v daném adresáři a ty, které jsou větší než limit, rozdělí tak, že vytvoří soubory file.part.1, file.part.2,...
Přitom platí, že všechny soubory .part jsou menší než limit a "cat file.part.* == file"
Nepoužívejte přepínače splitu -b a -C.
Předpokládejte, že znak má velikost jeden byte a stačí vám rozdělit soubor na řádky.
BONUS: Skript provede to samé, ale soubory .part zkomprimuje např. pomocí gzip. Mělo by jich tedy vzniknout míň.

  • #!/bin/bash
   find $1 -size +$2 | while read file ; do
   size=$(cat $1/$file | wc -c)
   parts=$(( $size / $2 ))
   if [ $(($size % $2)) -eq 0 ] ; then
   split --numeric-suffixes=1 -n$parts $1/$line $line.part
   else
   split --numeric-suffixes=1 -n$(( $parts + 1 )) $1/$line $line.part
   fi
   done
   -->