Úvod do UNIXu 2016/2017

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Cvičení IX

 1. Úkol z minulé hodiny
 2. Napište v bashi faktoriál, použijte rekurzi.
  • fac () {
   acc=$1
   if [[ $acc -gt 1 ]]; then
   ff=`fac $((acc - 1))`
   res=`expr $ff \* $acc`
   echo $res
   else
   echo $acc
   fi
   }
   fac $1
 3. Napište skript, který každých 5 vteřin zkontroluje obsah daného adresáře (vytvořte). Pokud je adresář prázdný, skript běží dál. Pokud se v něm objeví soubor, skript skončí.
  • dir=$1
   while [ -z `ls $dir` ]; do
   sleep 5
   done
 4. Vyrobte skript, který vezme adresář a startovní číslo a bude vypisovat sekvence začínající tímto číslem s krokem 2 a po zadaném čase. Pusťte jej 2x na pozadí. Ten, který skončí první zabije všechny ostatní.
 5. Vytvořte nezastavitelný skript.
  • trap "" 2 15
   while true; do
   echo RUNNING
   sleep 1
   done
 6. Zjistěte, ve kterých adresářích uložených v proměnné $PATH se vyskytuje program awk
 7. echo $PATH | tr ':' '\n' | xargs -I{} find {}/awk -prune 2>/dev/null
 8. Napište skript reverse, který vypíše své parametry na standardní výstup v opačném pořadí. Například reverse a b c d vypíše d c b a.
 9. Napište skript, který očekává jeden až dva číselné parametry. První číselný parametr pak zarovná na počet míst zadaných druhým číselným parametrem. Druhý parametr má výchozí hodnotu 5.

Dnešní témata

Úkol 9 (3 body):
Vytvořte skript, který bude fungovat jako základní příkaz find.
Tedy vezme cestu k adresáři a typ souboru a rekurzivně nalezne všechny soubory daného typu.
Stačí uvažovat typy f - file, d - directory a l - symlink.
Nepoužívejte příkaz find, ls -R či cokoliv podobného, rekurzivní průchod vyřešte sami.

  • fnd() {
   for file in `ls -A $1`; do
   case $2 in
   d)
   [ -d "$file" ] && echo $file
   ;;
   f)
   [ -f "$file" ] && echo $file
   ;;
   l)
   [ -L "$file" ] && echo $file
   ;;
   esac
   [ -d "$file" ] && [ ! -L "$file" ] && fnd $file $2
   done
   }
   fnd $1 $2